Tlumočení a překlady

Požadavkům každého klienta se vždy věnuje pracovník, který vybírá překladatele a tlumočníky a realizuje zadání. Překlady i tlumočení zajišťujeme pro všechny destinace vašich sympozií a v široké škále jazykových kombinací.

Využíváme pouze překladatele a tlumočníky se znalostmi odborné terminologie, což naši klienti, zejména při mezinárodních sympoziích velmi oceňují.

Překládáme sborníky ke kongresům, odborné přednášky, promo akce.

Nejrozšířenější jsou každodenní běžné překlady zákazníků ze státní správy i od právnických a soukromých subjektů.

Pro advokátní, auditorské a poradenské kanceláře i jednotlivce zajišťujeme překlady s doložkou soudního překladatele (rodné listy, výpisy z trestních a obchodních rejstříků, vysvědčení atd.).

Překlady procházejí důslednou kontrolou. Texty do tisku nebo určené pro veřejnou prezentaci procházejí předtiskovou korekturou.

Simultánní tlumočení na mezinárodních konferencích i na komorních seminářích prospívá porozumění mezi účastníky.

Hosté, kteří si díky tlumočníkům výborně rozumějí, diskutují bezprostředně a ochotně bez jazykových zábran.

Pro simultánní tlumočení v kabinách rezervujeme vždy dva vysoce profesionální tlumočníky. Naši klienti pro ně ochotně poskytují v předstihu materiály, aby se mohli tlumočníci dobře připravit a být ku prospěchu celé akce a pozvednout úroveň dorozumění.

Podle rozsahu a potřeb mezinárodního sympozia nabízíme veškerá kongresová zařízení, projekční techniku, tlumočnické kabiny, ale i hlasovací zařízení a další podle zadání pořadatelů.

Podle zaměření akce pro vás sestavíme individuální nabídku na:

  • překlady, grafiku a tisk promo materiálů, příspěvků a sborníků,
  • tlumočnický tým dle pracovních jazyků sympozia,
  • potřebné technické zázemí, ozvučení a tlumočnické kabiny,
  • instalaci a obsluhu zařízení osvědčeným technikem,
  • hostesky k registraci i technice a staničkám.